3 cranes (shadow).jpg

Видео-курсове за самообучение

Двудневен Семинар за 1-ви и 2-ри метод на системата Юан Гонг

(програмата съдържа видео-записи от 4-те занятия и печатни материали в PDF-формат)

Тиен Юан е ефирна и красива практика, която способства бързото навлизане на практикуващия в състояние на дълбоко единение с енергията (чи) на природата и космоса. Веднъж свързал се с първичното чи на вселената, практикуващият се заема с привличането му и натрупването му вътре в тялото с цел укрепване и засилване на функциите както на физическото тяло, така и на съзнанието и ума. Практиката на Тиен Юан наподобява движенията на рееща се в простора птица и създава усещането за лекота, волност и свобода. Упражненията се научават лесно и бързо, и са подходящи за всяка възраст и физическо състояние.

Вторият метод на Юан Гонг, Ди Юан, от своя страна способства за задържането и усвояването на събраното с помощта на първия метод чи. Ди Юан е статична стояща практика, която работи с чи на по-дълбоко ниво – нивото на трите Дантиен, или трите главни склада за чи в човешкото тяло. Практиката на Ди Юан е от изключително значение не само по-пълното усвояване и интеграция на натрупаното чи, но и за неговата по-нататъшна трансформация и пречистване.

В програмата на семинара е включена и една проста, но изключително универсална и ефективна техника за лечение и самолечение, която може да се използва за лекуване на здравословни проблеми от всякакъв характер.

Демонстрационни ДВД-та и аудио записи с инструкции за самостоятелна практика могат да се закупят онлайн.

Ползата за Вас:

Това, което ще научите по време на семинара ще бъде достатъчно за да започнете да практикувате Юан Гонг самостоятелно. Редовната практика на Юан Гонг има силно оздравително и общо укрепващо влияние, повишава усещането за благосъстояние, способства за избистрянето на мисленето и възпитава у нас състояние на уравновесеност, спокойствие и вътрешна радост. Постепенно това влияние се разпростира върху всички ежедневни дейности и аспекти на живота, внасяйки в тях все повече хармония и усещане за свобода. Последователното прилагане на системата има потенциала да способства цялостната трансформация на живота и да спомогне за постигане на едно по-високо ниво на самореализация.

Заплащане за видео-материалите:

За да провежда дейността си, фондация Рен Шюе България разчита изключително на дарения. Стойността на дарението зависи изцяло от Вас. Вашето дарение ще бъде прието с благодарност, без значение от неговия размер.

 

Ориентировъчна стойност на дарението:   от 30 до 60 лв.

За поръчки моля свържете се с Владо (Контакти)​

 

Двудневен Семинар за 3-ти метод на системата Юан Гонг

(програмата съдържа видео-записи от 4-те занятия, , демонстрационно видео и печатни материали в PDF-формат)

 

Третият метод на Юан Гонг, Рен Юан, е създаден със специалната цел радикално да подобри физическото състояние на тялото. Посредством внимателно подбрани енергийно-физически движения в съчетание със специална техника за ума (шин фа, ⼼法), методът действа ефективно върху всички части на тялото, от кожата, мускулите, сухожилията и костите, до вътрешните органите, тъканите и клетките. В резултат, всички основни енергийни канали на тялото се активират, тялото укрепва, телесните функции осезателно се подобряват.

 

Всекидневната практика на метода Рен Юан води до значителни, видими и бързи подобрения на съществуващите физически страдания и болестни състояния. Рен Юан може да коригира мускулни и скелетни структурни изменения, подобрява метаболизма, но също така засилва паметта, хармонизира емоциите, и укрепва водещата роля на съзнанието. Един от най-значимите благоприятни ефекти на метода е върху имунната система: методът значително укрепва съпротивителните сили на организма срещу болести.

Освен оздравително и укрепващо въздействие, редовната практика на Рен Юан, както и на цялата чигонг система, повишава усещането за благополучие, избистря мисленето, създава трайно състояние на уравновесеност, спокойствие и вътрешна радост. Постепенно това влияние се разпростира върху всички ежедневни дейности, внасяйки все повече хармония и усещане за свобода в живота. Отначало практикуващите се радват просто на по-добро здраве, но последователното прилагане на чигонг системата им дава много повече; тя има потенциал да трансформира благоприятно целия живот, защото помага не само на тялото, но и на съзнанието. В резултат, човек е в състояние да постигне по-високо ниво на самореализация.

 

Рен Юан е подходящ за всички:

Трети метод на Юан Гонг е подходящ както за напълно начинаещи, така и за онези, които вече практикуват първите два метода на системата. Ако Юан Гонг е новост за вас и искате да сте пo в час за семинара, може да се снабдите с видео-записа на семинара, покриващ първите два метода на Юан Гонг

Рен Юан се основава на физически движения и за го практикувате с полза е необходимо да сте способни на физическа активност на минимално ниво. Моля изгледайте кратката демонстрация на Рен Юан, която ще ви даде представа за нивото на физическа активност необходима за практикуване на метода. Но дори отначало да не сте в състояние да изпълнявате всички движения перфектно, методът пак помага, защото дълбочинното действие на чи е част от всеки елемент. Много от движенията могат да се приспособят към нивото на Вашата физическа мобилност. Освен това, можете да практикувате всеки един сегмент от метода и като самостоятелно упражнение.

Юан Гонг е всеобхватна чигун система и всеки може да намери в нея метод, подходящ за собственотот му състояние. Ако Вашето ниво на физическа мобилност не ви позволява да правите трети метод, научете първи метод (Тиен Юан), който се състои от леки, лесни за изпълнение движения и може да се прави дори седнал. Мнозина, след редовна практика на първи метод възстановяват енергийните запаси на тялото и подобряват физическата си мобилност до степен, която им позволява да практикуват успешно трети метод.

Какво получавате:

  • В двете 5-часови занятия на този семинар ще научите достатъчно, за да започнете да практикувате Рен Юан самостоятелно.

  • Ще получите демонстрационно видео дублирано на български език (MP4 формат) и илюстрирани печатни материали (около 25 страници в PDF формат) с подробно описание на метода.

 

Допълнителни материали и услуги:

 

Заплащане за видео-материалите:

За да провежда дейността си, фондация Рен Шюе България разчита изключително на дарения. Стойността на дарението зависи изцяло от Вас. Вашето дарение ще бъде прието с благодарност, без значение от неговия размер.

 

Ориентировъчна стойност на дарението:   от 35 до 90 лв.

За поръчки моля свържете се с Владо (Контакти)​