top of page
Level%25252525206%2525252520Teacher%2525252520Training%2525252520family%2525252520photo_ed

Станете инструктор по Юан Гонг :)

Навлезте възможно най-дълбоко в теорията и практиката на Юан Гонг, Юан Мин и Рен Шюе, станете сертифицирани учители. Присъединете се към международната учителска общност :).

Ren Xue International предлага програма за подготовка на инструктори. За момента програмата се предлага на английски, френски, испански, португалски и шведски, но в скоро време се надяваме да стане достъпна и на български език.

 

Информация за програмата може да намерите на сайта на организацията.

За повече подробности и съдействие, моля свържете се с нас (вижте Контакти).   

bottom of page