caligraphy-02.jpg
 

Китайските термини

Тук предлагаме таблица за бързи справки.

 

Нашият стремеж е да преведем своевременно колкото е възможно повече материали, представящи ситемата Рен Шюе, като оставим колкото е възможно по-малко непреведени китайски термини в текстовете. Но, както вече сте забелязали, тук-таме има нови чуждици:  китайски думи, изписани с български букви.

 

Всеки професионален преводач от китайски знае, че преводът на китайските термини не винаги е лесна работа. Причините за това са в специфични особености на всеки език и в частност, на китайския език, писменост и култура. Тук ще споменем някои от тях, които се оказаха „спъни камък" за нас:

 

  • Някои китайски думи са непреводими, защото нямат съответствия на други езици. Например, комплексните понятия Шън, шин, Дао, ин, ян и други.

 

  • Много китайски думи се изговарят еднакво, но се пишат различно.

 

  • Много китайски думи имат множество значения: например шин има над 300 (!), сама по себе си или в съчетание с друга дума. За да обозначим кое от тях се има предвид в Рен Шюе, ние даваме в таблицата долу китайската идеограма, но разбираме, че това е улеснение само за китаистите. За българите, които не знаят китайски, даваме многословен превод.

 

  • Съответствията на някои думи-глаголи на китайски са съществителни на други езици.

 

  • Има различия в транскипциите на китайските думи на латиница и на кирилица, които понякога са съществени. Причина за това е, че пин-ин (китайската фонетичната азбука на латиница), се използва паралелно с фонетична азбука на кирилица, проникнала у нас през руски преводи от китайски и използвана масово до около 1980-1990г. Заедно с тях съществуват вариации, създавани от отделни български китаисти. В българските преводи се изпозват и понякога се смесват различни фонетични азбуки.

 

Ние превеждаме Рен Шюе документите от английски, оригиналния език, на който се представя системата. Затова някои от китайските термини, са изписани на български, следвайки английския оригинал. Други са дадени във версии, разпространани в български преводи. Таблицата събира заедно всички непреведени китайски думи под един покрив, като дава паралелно изписването им и вариациите в българските, английските  и китайските текстове, както и значенията на тези термини в Рен Шюе.

изписване на български в нашия превод
варианти на изписване на български
изписване в английския оригинал
китайска идеограма
значение
Шън
Шен
Shen
комплексно понятие за не-материалния аспект на живота; източник на съзнанието; на китайски думата е глагол
рен
рън, жън, жен
ren
човек
шюе
сюе, шуе
xue
доктрина, наука, изучаване, учение, теория
шин
шин
xin
буквалният превод на думата е сърце, но в текстовете на Рен Шюе този термин се отнася не до физическия орган, а до проявлението на нематераилните аспекти на сърцето, неговите Шън и чи