top of page
caligraphy-02.jpg
Системата Юан Гонг

Китайските термини

Тук предлагаме таблица за бързи справки.

 

Нашият стремеж е да преведем своевременно колкото е възможно повече материали, представящи ситемата Рен Шюе, като оставим колкото е възможно по-малко непреведени китайски термини в текстовете. Но, както вече сте забелязали, тук-таме има нови чуждици:  китайски думи, изписани с български букви.

 

Всеки професионален преводач от китайски знае, че преводът на китайските термини не винаги е лесна работа. Причините за това са в специфични особености на всеки език и в частност, на китайския език, писменост и култура. Тук ще споменем някои от тях, които се оказаха „спъни камък" за нас:

 

  • Някои китайски думи са непреводими, защото нямат съответствия на други езици. Например, комплексните понятия Шън, шин, Дао, ин, ян и други.

 

  • Много китайски думи се изговарят еднакво, но се пишат различно.

 

  • Много китайски думи имат множество значения: например шин има над 300 (!), сама по себе си или в съчетание с друга дума. За да обозначим кое от тях се има предвид в Рен Шюе, ние даваме в таблицата долу китайската идеограма, но разбираме, че това е улеснение само за китаистите. За българите, които не знаят китайски, даваме многословен превод.

 

  • Съответствията на някои думи-глаголи на китайски са съществителни на други езици.

 

  • Има различия в транскипциите на китайските думи на латиница и на кирилица, които понякога са съществени. Причина за това е, че пин-ин (китайската фонетичната азбука на латиница), се използва паралелно с фонетична азбука на кирилица, проникнала у нас през руски преводи от китайски и използвана масово до около 1980-1990г. Заедно с тях съществуват вариации, създавани от отделни български китаисти. В българските преводи се изпозват и понякога се смесват различни фонетични азбуки.

 

Ние превеждаме Рен Шюе документите от английски, оригиналния език, на който се представя системата. Затова някои от китайските термини, са изписани на български, следвайки английския оригинал. Други са дадени във версии, разпространани в български преводи. Таблицата събира заедно всички непреведени китайски думи под един покрив, като дава паралелно изписването им и вариациите в българските, английските  и китайските текстове, както и значенията на тези термини в Рен Шюе.

изписване на български в нашия превод
варианти на изписване на български
изписване в английския оригинал
китайска идеограма
значение
Байхуей
Baihui
акупунктурна точка по меридиана Думай, намираща се на върха на главата
Гонгджинг
Гундзин
Gongjing
състояние на дълбока почит, уважение и скромност
Дабао
Dabao
Даджуей
Dazhui
Дантиен
Dantian
Джинг
Дзин
Jing
физическо тяло (физически аспект на човешкия живот)
Джингшън
Jingshen
духовните (нефизически, не-чи) аспекти на живота: сърце (шин), съзнание и Шън (натуралното, здравословно състояние на Джингшън може да се опише като състояние на релаксация, спокойствие, естественост, единност, интегрираност и хармония)
Джонг
Zhong
център, среда
Ди
Di
земя
Динг
Дин
Ding
способността на човек да остане напълно необезпокоен
Думай
Dumai
един от осемте необичайни (изключителни) меридиана
Дучи
Дуци
Duqi
Интанг
Интан
Yintang
акупунктурна точка по меридиана Думай, намираща се в областта между двете вежди
Линг
Ling
тук се използва в смисъл на ясен ум и развитие на потенциални способности
Лиу Хъ
Liu He
Минг
Ming
състоянието, в което ин и ян се намират в баланс. Отнася се също до светъл и чист Шън и мъдростта, която демонстрира в постоянния процес на постигане на просветление
Минмън
Mingmen
акупунктурна точка по меридиана Думай
Рен
рън, жън, жен
Ren
човек, хора
Рен Шюе
Жън Сюе
Ren Xue
учение за човешкия живот; съкратено от Юан Дзъ Рен Шюе, системата създадена от Юан Дзъ
Санджяо
Сан Дзяо
San Jiao
Тиен
Tian
небе
Тонг
Tong
безпрепятствен поток. Изразява свободното движение на чи и кръвта в тялото, но също така и отворената и хармонична връзка на индивида със семейството, другите хора, обществото и природата.
Хуантяо
Huantiao
Хуей-ин
Huiyin
акупунктурна точка в основата на перинеума - най-ниската точка на тялото, намираща се между половия орган и ануса
Чи
ци
qi
жизнена сила, енергия; най-основния градивен елемент на всичко във вселена; чи е интегрирана форма на енергия, материя и информация, и е в непрекъснат процес на трансформация
Чигонг
чигун, цигун
qigong
метод за самостоятелна тренировка, който използва съзнанието, дишането (чи), позата и движението на тялото с цел пораждане на дълготрайни и позитивни промени на чи, които от своя страна водят до подобряване на здравето и проясняване на съзнанието
Чихай
Цихай
Qihai
Шанг
Shang
горен, над, висок
Шин
син
xin
буквалният превод на думата е сърце, но в текстовете на Рен Шюе този термин се отнася не до физическия орган, а до проявлението на нематераилните аспекти на сърцето, неговите Шън и чи
Шън
Шен
Shen
комплексно понятие за не-материалния аспект на живота; източник на съзнанието; истинското аз
Шънджу
Shenzhu
Шюе
сюе, шуе
xue
доктрина, наука, изучаване, учение, теория
Шя
Ся
Xia
ниско, долу, под, основа (на нещо)
Юан
Yuan
букв. кръгъл. В контекста на Юан Гонг, Юан изразява процеса на движение към съвършенството. Юан е също така символ на красотата и позитивността.
Юан Мин
Yuan Ming
Юан Шън
Yuan Shen
първичен Шън; формата, в която Шън продължава да съществува по време на преходния период от смъртта до началото на новия живот
Юджън
Yuzhen
акупунктурна точка по меридиана Думай
bottom of page