top of page
manual-cover-2-(wide).jpg

Рен Шюе - водещи принципи

I . Едно призвание

Дзъ Ду, Ду Рен (Zi Du Du Ren):

„Развий и усъвършенствай собствения си живот;  помогни на другите да постигнат същото”.

 

II . Два аспекта на развитие и усъвършенстване на живота

1. Шинг (съвкупност от съзнание/разум, съзнание/сърце - Шин и Шън - истинското „аз”)

2. Минг (тялото и чи-енергията)

III. Три генерални направления на развитие

Вътре в себе си:  1, Състояние на релаксация   2. Спокойствие  3. Естественост

Работа/отношения с другите и света:     1. Предавай знанията си с автентично разбиране   2. Привличай с високите си добродетели  3. Печели доверие с реални способности

IV. Четири  крайъгълни камъка

Теория,  Методи,  Способности/умения,  Добродетели

V. Пет качества на сърцето

Вяра,  Откритост и възприемчивост,  Обич (любов),  Благодарност,  

Гонгджинг* (дълбоко уважение и скромност)

* Гонгджин е сложна, непреводима дума с дълъг списък от значения: погледнете в страницата Китайски термини за обяснение.

 

Коментар

Юан Дзъ определя петте водещи принципи като „гръбнака” на Рен Шюе. Те са миниатюрен модел на системата, концентрирал в малко думи смисъла, целта, и мисията на Рен Шюе, както и начините за постигането им.

 

I. Първият принцип изразява дълбокия смисъл на Рен Шюе с четири китайски думи. Рен Шюе е система за развитие и усъвършенстване на живота, която работи на две равнища: отделната личност и човешката общност. Нито едното, нито другото може да бъде пълноценно и ефективно само за себе си. Ако иска да окаже реална помощ на своите близки, на хората около себе си, на обществото и на природата, човек трябва да започне с усъвършенстване на самия себе си: тялото, духа, сърцето, и съзнанието. Щом сме в състояние да помогнем на себе си, ще можем ефикасно да помогнем и на другите, при това без излишни „саможертви”, т.е. не само без вреда за собствения си живот, но с максимална полза за себе си и за другите.

 

II. Вторият принцип подчертава, че Рен Шюе е предимно практика, а не просто философия, теория или повод за размишление върху тайнствата на живота. Приложението обхваща две основни области: развитие на нематериалната страна на живота, която включва съзнанието/разума, съзнанието на сърцето и Шън/истинското аз, и развитие на материалната страна на живота, включваща тялото, телесните функции, и чи-енергията. Строго погледнато, те са разделени само в речта ни; в действителност, представляват единно цяло. Като подобряваме състоянието на тялото, създаваме условия за издигане на съзнанието; като работим върху съзнанието, неусетно настройваме тялото на режим „здраве, дълголетие и благоденствие”. Ако обаче хвърляме всичките си усилия само в една от тези посоки, рискуваме да ограничим резултата, към който се стремим. Въпреки това не бива да забравяме, че съзнанието е водещата сила, докато тялото е опора и поле, където наблюдаваме позитивните резултати, например, постепенно затихване и изчезване на физическите болести и страдания, потушаване на емоционалното неравновесие и трансформиране на вредните мисловни и поведенчески навици.

 

III. Трите генерални направления на развитието са „картата” очертаваща маршрута за този, който сериозно иска да ръководи съдбата си. С Рен Шюе човек започва да изгражда комплексно състояние на вътрешно спокойствие, уравновесеност и естественост. Това се постига сякаш от само себе си, в хода на практиката. Спокойствието и хармонията са ествествени, т.е. природно заложени състояния, към които постепенно се възвръщаме. При това те се отнасят не само за това как човек се чувства субективно, но и как функционира тялото му. Вътрешното спокойствие създава оптимален режим на работа на всички органи и системи. За съзнанието то означава „ясен проникновен поглед”, т.е. възможност да възприемаме истинската картина на света. В древността сравняват това състояние със спокойна, бистра вода, която отразява точно и в детайли всичко наоколо. Това състояние е естествено, защото предполага хармония, а стремежът за постигане на хармония е всеобщ закон както на мирозданието, така и на човешкия живот.

 

Човекът, постигнал  вътрешна хармония, проявява естествен стремеж да сподели с другите знанията си, както и начините за мащабно подобрение на живота. Практикуващите Рен Шюе често стават инструктори, учители и терапевти. За тях това става призвание, извиращо от автентично знание и разбиране на законите на живота. Влиянието на такъв учител-по-призвание върху външния свят е дълбоко преобразуващо. Собственият пример, личните достойнства и постижения са най-впечатляващата демонстрация на предимствата на системата. Доверието между учител и ученик расте, когато всичко каквото казва или прави учителят, е жива реализация на основните принципи на Рен Шюе.

 

IV. Четирите крайъгълни камъка, на който стъпва „сградата” на Рен Шюе, са не само основните теории (обхващащи чи, съзнанието и всеобхватността), но и качествата, които се изграждат в хода на практиката. За древните китайци теория без практическо измерение е безсмислена, а практика, лишена от солидна теоретична база, е безполезна. Затова теорията е вид практика: човек трябва да разбира какво прави и защо го прави; какво цели и какви перспективи се откриват пред него. На свой ред и практиката е вид теория: специфичните указания за всеки детайл са тясно свързани с определени закони на живота, които може да не са очевидни или широко известни, но, ако са усвоени, придават смисъл и дълбочина на тренировката.

Добре усвоената теория заедно с практиката разкрепостяват по естествен начин дремещите способности на съзнанието и издигат духовните качества и личностни достоинства далеч над средното равнище. Четирите крайъгълни камъка в комбинация осигуряват стабилен резултат и са гаранция за ефективността на системата.

 

V. Петте основни качества на сърцето, вяра, откритост и възприемчивост, обич, благодарност и Гонгджинг са известни като „петте шин”. Не бива да забравяме, че „Шин” („съзнанието на сърцето”) е комплексно понятие, което не се отнася толкова до физическите органи сърце и мозък, колкото до амалгама от духовни аспекти, свързани с тях. Връзките между тях са ненарушими и безусловни, съдържат се в самото значение на думата „Шин”, затова тя е непреводима на останалите езици. Зад тази дума стои вековна практика на усъвършенстване и развитие на качествата на сърцето, със своя теория и методи. Рен Шюе заимства „каймака” на това наследство, като го приспособява към разбиранията на съвременния човек. Усъвършенстването на петте шин спада към работата с нематериалния аспект на сърцето. Но не е удивително, че това е един от пътищата към здравето на физическия орган, както и помощ в лечението на много сърдечни състояния. Към това се прибавя и огромния благотворен ефект върху съзнанието, цялото тяло и духовните качества. Не случайно, в традиционната китайска медицина сърцето е обявено за „императорът” на живота: от неговото благополучие зависи благополучието в „империята” на собсвения ни живот.

 

 

В заключение, петте ръководни принципа в Рен Шюе са основополагащи. Те са подобни на конституцията на една държава - определят най-важните закони и генералната посока на развитие и не зависят от една или друга личност, която в даден момент ръководи организацията. Над всичко друго в Рен Шюе стои максимата: „Следваме принципите, не личностите”.

bottom of page