top of page
RX image - Listening to Yua Tze at a Rot
Рен Шюе - главна страница
Final-Logo-CMYK.gif

Рен Шюе се основава на разбирането че, животът е неразделно единство на материя, чи и съзнание. За да можем да напредваме в развитието си, е необходимо да култивираме всичките три елемента едновременно. Ако фокусът ни е само върху един или два от тях, този, който остава пренебрегнат, ще се превърне в котва, която спира развитието на останалите два. Много от проблемите, с които се борим днес, включително и здравните, се дължат на незнание или незачитане на този основен холистичен принцип.

Защо работим с чи в Рен Шюе?

Чи е най-пренебрегвания елемент на човешкия живот в съвременния свят. Всъщност, повечето хора дори не подозират, че то съществува.

 

Според китайската култура, чи е градивната единица на всичко в познатата ни вселена. Под различни имена, подобно понятие съществува и в други култури (например, „пневма" в древна Гърция, „прана" и „акаша" в Индия, „жизнена сила/енергия" в европейските култури). Но единствено китайската култура не загубва интерес към изучаването и практическото приложение на този феномен през цялата си културна история.

 

Познаването и използването на законите на чи може да разшири и издигне разбирането ни за другите аспекти на живота до качествено ново равнище. Поради тази причина, чи е в основата на всяка област на китайската цивилизация: от медицината и устройството на дома, до чаената церемония и учението за произхода на вселената. Изучавани и систематизирани още от дълбока древност, законите на чи са определяли културата и начина на мислене, както и устройството на обществото и живота в страната хилядолетия наред.

 

Чи е нещото, което изгражда „тъканта" на вселената. То е неразривна част от обективната реалност и участва по един или друг начин в абсолютно всички събития в света, като започнем от нещата, които се случват на ниво елементарна частица, минем през това, което ние, хората можем пряко да възприемем, и стигнем до събитията с галактически мащаб. Без знание за нещо толкова съществено, стремежът на човечеството към повече хармония и щастие може да остане завинаги неосъществен.

   

Рен Шюе и законите на живота

Рен Шюе, заедно с  двете си съставни системи, Юан Гонг и Юан Мин, е всеобхватен комплекс от теоретични знания за законите на живота, снабден с практическо ръководство как да използваме тези закони за да подобрим здравето си и постигнем повече щастие, благоденствие, самоосъществяване. 

Например, в Рен Шюе ще научите, че законът за сгъстяване и разсейване на чи е всеобхватен и валиден както за вселената, така и за човека. Когато чи се сгъстява, се формират материални тела; когато чи се разсейва, материалните тела се превръщат обратно в не-материално чи. Всичко във вселената е в процес на непрекъсната трансформация, макар че различните форми на чи извършват тия превръщания за различен период от време. 

Рен Шюе, Юан Гонг и Юан Мин използват действието на тази и други закономерности в терапевтичните техники и в методите за култивиране на живота.

Успехът в живота зависи от умението ни да създадем  вътрешните  условия за собственото ни индивидуално процъфтяване и развитие. Материя, енергия и дух са така дълбоко обвързани, че за да постигнем значим прогрес в живота, е необходимо да се грижим и за трите едновременно. Затова Рен Шюе обединява в единен процес физическото здраве, хармонизирането на чи-енергията и издигането на духа и съзнанието. Всички упражнения и техники имат многостранен ефект, тъй като активно преобразуват и насочват материята на тялото, енергията и съзнанието в най-продуктивната посока.

Мисията на Рен Шюе

В рамките на Рен Шюе, тяло, енергия и съзнание се разглеждат като три различни проявления на чи. Тук, чи-съзнанието (където елементът на информацията е най-силно изявен) се проявява в ролята на "господар". Неговата способност да предизвиква промени в другите две форми на чи, и да насочва тяхното движение и развитие е най-голяма.

Мисията на Рен Шюе е да подпомогне собствения ни „производител на информация" - нашето съзнанието - да упражнява пълноценно ръководната си роля. Всичко, което научавате в Рен Шюе, е устремено към тази цел: освобождаване на съзнанието от онова, което блокира природно присъщите му възможности.  

Всеобщите закони на чи спояват в единен организъм човека и всичко около него. Макар да усещат себе си като независими индивиди, всички хора са дълбоко свързани на нивото на чи. Дори да искаме, не можем да изолираме себе си на самотен остров на щастие и здраве. Тъй като сме неразделна част от човечеството, всеки от нас споделя общата съдба на човешкото чи, а всички заедно - съдбата на нашата планета. 

 

Затова първият фундаментален принцип в Рен Шюе е:

 

Помогни на себе си да постигнеш здраве, хармония и усъвършенствано съзнание,

и помогни на другите да постигнат същото. 

5-те
съкровища
на живота

5%20Aspects-Purpose%20of%20Life-Bulgaria

Рен Шюе
България

RX-BG-wider.jpg

Седмични Рен Шюе дискусии

Sunday RX class 2011-12-11 002.jpg

Кой е
Юан Дзъ?

170523-054.jpg

5-те осново-полагащи
принципа

RX-heart-300x300-RGB_edited.png
bottom of page