caligraphy-02.jpg
 

Chinese terms

Here we offer a table for quick references. It contains the more important Chinese terms together with their spelling and variations in Bulgarian, English, and Chinese, as well as the meaning of these terms in Ren Xue.

изписване на български в нашия превод
варианти на изписване на български
изписване в английския оригинал
китайска идеограма
значение
Шън
Шен
Shen
комплексно понятие за не-материалния аспект на живота; източник на съзнанието; на китайски думата е глагол
рен
рън, жън, жен
ren
човек
шюе
сюе, шуе
xue
доктрина, наука, изучаване, учение, теория
шин
шин
xin
буквалният превод на думата е сърце, но в текстовете на Рен Шюе този термин се отнася не до физическия орган, а до проявлението на нематераилните аспекти на сърцето, неговите Шън и чи