top of page
caligraphy-02.jpg
Системата Юан Гонг

Chinese terms

Here we offer a table for quick references. It contains the more important Chinese terms together with their spelling and variations in Bulgarian, English, and Chinese, as well as the meaning of these terms in Ren Xue.

изписване на български в нашия превод
варианти на изписване на български
изписване в английския оригинал
китайска идеограма
значение
Байхуей
Baihui
акупунктурна точка по меридиана Думай, намираща се на върха на главата
Гонгджинг
Гундзин
Gongjing
състояние на дълбока почит, уважение и скромност
Дабао
Dabao
Даджуей
Dazhui
Дантиен
Dantian
Джинг
Дзин
Jing
физическо тяло (физически аспект на човешкия живот)
Джингшън
Jingshen
духовните (нефизически, не-чи) аспекти на живота: сърце (шин), съзнание и Шън (натуралното, здравословно състояние на Джингшън може да се опише като състояние на релаксация, спокойствие, естественост, единност, интегрираност и хармония)
Джонг
Zhong
център, среда
Ди
Di
земя
Динг
Дин
Ding
способността на човек да остане напълно необезпокоен
Думай
Dumai
един от осемте необичайни (изключителни) меридиана
Дучи
Дуци
Duqi
Интанг
Интан
Yintang
акупунктурна точка по меридиана Думай, намираща се в областта между двете вежди
Линг
Ling
тук се използва в смисъл на ясен ум и развитие на потенциални способности
Лиу Хъ
Liu He
Минг
Ming
състоянието, в което ин и ян се намират в баланс. Отнася се също до светъл и чист Шън и мъдростта, която демонстрира в постоянния процес на постигане на просветление
Минмън
Mingmen
акупунктурна точка по меридиана Думай
Рен
рън, жън, жен
Ren
човек, хора
Рен Шюе
Жън Сюе
Ren Xue
учение за човешкия живот; съкратено от Юан Дзъ Рен Шюе, системата създадена от Юан Дзъ
Санджяо
Сан Дзяо
San Jiao
Тиен
Tian
небе
Тонг
Tong
безпрепятствен поток. Изразява свободното движение на чи и кръвта в тялото, но също така и отворената и хармонична връзка на индивида със семейството, другите хора, обществото и природата.
Хуантяо
Huantiao
Хуей-ин
Huiyin
акупунктурна точка в основата на перинеума - най-ниската точка на тялото, намираща се между половия орган и ануса
Чи
ци
qi
жизнена сила, енергия; най-основния градивен елемент на всичко във вселена; чи е интегрирана форма на енергия, материя и информация, и е в непрекъснат процес на трансформация
Чигонг
чигун, цигун
qigong
метод за самостоятелна тренировка, който използва съзнанието, дишането (чи), позата и движението на тялото с цел пораждане на дълготрайни и позитивни промени на чи, които от своя страна водят до подобряване на здравето и проясняване на съзнанието
Чихай
Цихай
Qihai
Шанг
Shang
горен, над, висок
Шин
син
xin
буквалният превод на думата е сърце, но в текстовете на Рен Шюе този термин се отнася не до физическия орган, а до проявлението на нематераилните аспекти на сърцето, неговите Шън и чи
Шън
Шен
Shen
комплексно понятие за не-материалния аспект на живота; източник на съзнанието; истинското аз
Шънджу
Shenzhu
Шюе
сюе, шуе
xue
доктрина, наука, изучаване, учение, теория
Шя
Ся
Xia
ниско, долу, под, основа (на нещо)
Юан
Yuan
букв. кръгъл. В контекста на Юан Гонг, Юан изразява процеса на движение към съвършенството. Юан е също така символ на красотата и позитивността.
Юан Мин
Yuan Ming
Юан Шън
Yuan Shen
първичен Шън; формата, в която Шън продължава да съществува по време на преходния период от смъртта до началото на новия живот
Юджън
Yuzhen
акупунктурна точка по меридиана Думай
bottom of page