top of page
Търсене

5 ПОДСКАЗКИ КАК ДА СИ НАПРАВИМ ЛЕКОВИТО ЧИ ПОЛЕ


„Има ли чи поле, значи има чи, което поражда живот. Всяко чи поле има уникални свойства. Човекът има свое цялостно чи поле, и всеки от нашите органи, има специфично за него чи-поле. Тези чи полета са свързани, постоянно се променят и развиват, а също така постоянно си взаимодействат”, казва Юан Дзъ. Съвременната наука се намира на крачка от признанието на чи полето.


Идеята, че всичко във вселената е свързано с всичко друго се появява в модерната наука в началото на 20 в. заедно с квантовата физика. Един от нейните създатели, Ервин Шрьодингер (1887-1961) смятал, че тази всеобхватна обвързаност е универсален принцип на реалността и свойство на всичко съществуващо. Освен квантовите си уравнения, Шрьодингер оставя значими следи във философията, биофизиката и черпи информация за света чрез 6-те езика, които говорел.


Множество експерименти през последните сто години потвърдиха правотата на Шрьодингер и поставиха под въпрос някои от законите на Нютоновата вселена. През последните десетилетия бе експериментално доказано, че и живите същества са обхванати в същата мрежа на всеобща обвързаност. „Всеобщата обвързаност“ на Шрьодингер ще бъде наречена от психологът Карл Юнг „колективно съзнателно“ (и безсъзнателно), от Вернадски и Теяр дьо Шарден – „ноосфера“, а от учените от края на 20-ти век – „ментално поле“, независещо от времето и пространството. Рен Шюе говори за чи поле на съзнанието.


Способността да строим чи полета е вродена във всеки човек, но не я съзнаваме и използваме, защото знаем малко или нищо за законите на чи.


Ето няколко подсказки какво ни е нужно, за да започнем.


1. Редовна чигонг практика подготвя тялото и съзнанието, създава база и умения, за да сме в състояние да управляваме чи.


Значението на думата „чигонг“ е „управлявам, работя с, моделирам, формирам чи“. Юан чигонг е специално създадена система, за да подпомага прочистването и обновяването на нашето тяло, енергийната ни система и съзнанието. Когато практикуваме редовно, тялото и съзнанието се освобождават от отработеното, вяло и замърсено чи и се зареждат с чисто, светло и здраво чи. С напредъка на практиката развиваме чувствителност към чи. Помнете, че чи полето ви е отражение на вашият вътрешен свят. Колкото по-чисто и хармонично е нашето чи, толкова по-чисто, мощно и правилно структурирано ще е полето, което строим.


2. Тренирайте и усвоявайте състоянието на вътрешно спокойствие и концентрация


Когато градите чи поле, винаги трябва да сте в състояние на вътрешен мир и покой, без никакво телесно или ментално напрежение. Защото всяко ваше безпокойство или негативна емоция ще се отпечата в информацията на чи полето. Преди да се заемете със строителството, приложете всичко, каквото знаете, за да влезете в състояние на умиротворение и естествен покой. Помнете, че чи полето, което строите, ще има ефект и върху вас самите, и върху хора, животни, растения и всичко друго наоколо.


3. Формулирайте ясно и точно информацията, която изпращате в чи-полето


На някои древни храмове стоят надписи: „Помисли добре какво ще питаш, когато се срещнеш с оракула“. Много е важно да обмислите и формулирате точно информацията, която ще работи във вашето чи поле. Всяка дума има значение. Създавайте кратки изречения с позитивен смисъл. Изразявайте колкото е възможно най-точно и конкретно това, което искате да постигнете. Помнете, че след вас няма редактор: чи полето ще направи точно каквото сте поръчали. Чи е мощна сила, но без посока. Нашето съзнание, мисли, чувства, намерения определят смисъла и посоката на действие на тази могъща сила.


4. Правете чи поле и за другите


Преди да получим, трябва да дадем, гласи един от законите на вселената. Как работи този закон най-добре разбираме, щом се запознаем по-отблизо със законите на чи. Когато правим чи поле, за да помогнем на някой друг, то помага и на нас, защото ние сме неговите създатели и следователно сме в епицентъра му. Но, ако таите яд към съседа, това негативно чувство първо и най-силно ще се отрази на вас самите. Вие сте в епицентъра. А ако правите чи поле, за да облекчите болката на вашия съсед, същото чи поле пречиства, укрепва и лекува и вашето тяло. Помнете, че чи полето не знае граници. Не можете да го спрете, оградите, притежавате или продавате на кило. То е безплатен и неизчерпаем дар от природата за всички.


5. Възпитавайте в себе си 5-шин и поддържайте връзката си с вселената винаги жива


Когато в сърцето трайно се настанят 5-шин (доверие, откритост, любов, благодарност, Гонгджинг/уважение) ние ставаме естествен извор на чисто, светло чи, което действа на всичко и всички наоколо. Радиусът на това невидимо поле се разпростира толкова по-далече, колкото по-стабилни и постоянни са 5-те шин в сърцата ни. Помнете, че 5-те шин не са само човешки качества, те са закони на вселената: хората с чисти, открити, благодарни сърца и души са нейните „сродни души“.


„Вселената е справедлива: тя е дарила всеки човек със съзнание и свободна воля - основните инструменти да сътворява и пресътворява съдбата си“

Юан Дзъ.22 преглеждания0 коментара

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page