top of page
Търсене

КАКВО Е ТОВА „ЧИ”?

Чи е загадъчно и неуловимо за сетивата ни – „хем е тук, хем го няма“. Древно, вечно и ефирно, чи е навсякъде - около нас и в нас, защото, според древната китайска традиция, това е основната градивна единица в нашата вселена. И щом е градивното блокче, на всичко съществуващо, чи очевидно притежава поразителна способност да се преобразява в материални обекти и нематериални съществувания.

Думата „чи“ е непреводима на други езици. Може да я срещнете написана като „ци“, „ки“ и прочее. За да го обяснят, хората най-често го определят като вид енергия. Чи може да бъде и енергия. Но не само това.


Съществуват множество видове чи, за улеснение ще ги групираме в три много общи категории: материя, енергия и информация. И сега си представете всички възможни видове материи, енергии, и форми на информация – онези, които са ни познати и други, още неизвестни - навсякъде имаме работа с чи, способно на безкрайни преобразувания.


Познато в древните култури, пренебрегвано от съвременната

Чи е било познато на повечето древните култури, макар във всяка от тях то да има различно название: индийците го наричали „прана“, древните гърци – „пневма“, евреите – „риа“, а в средновековна Европа се знае като „жизнена сила“ (elan vital). Менделеев, създателя на таблицата на химическите елементи, подозирал, че преди водорода, първия елемент в неговата таблица има още „нещо“, нарекъл го „етер“. Смятал, че от него трябва да започне поредицата на химическите вещества в неговата таблица и написал цяла книга по въпроса. Но в наши дни тя липсва в библиотеките, където се намират всички други томове на събраните му съчинения.


Макар да не е непознато, чи е извън фокуса на внимание в съвременната култура. Една от причините за това е, че - тъй като понятието чи не се употребява в официалната наука - тя не създава специални технологии и експериментални програми, които да уловят, т.е. да докажат присъствието му.

Все пак има институти, които се занимават с изследвания на чи, както и интернет страници, които публикуват информация по въпроса.


Но как древните култури са толкова единодушни в твърдението си, че чи съществува?


Едно от обясненията е, че ние самите, без помощта на технологии, можем да развием чувствителност към чи и да го наблюдаваме отблизо. Тази способност е закърняла в съвременния човек, но може да се пробуди и възстанови. Това може да стане с определени тренировки и обучение.


У древните хора тази способност очевидно е била още жива и активна, защото описанието на чи в различни, отдалечени една от друга култури, поразително си приличат.


В китайската култура интересът към чи никога не е изчезвал. Цялата китайска култура е построена върху разбирането, че всички съществуващо има чи като общ градивен елемент. Безкрайното разнообразие на света се дължи на удивителната способност на чи да се преобразува и приема най-различни форми и роли.


Чи в човека

Къде е човекът в тази картина? Ние също сме „резултат“ от преображенията на чи, и както с всичко друго, то е строителния материал на нашите тела, органи, съзнание, емоции, мисли. От него е „направена“ нашата жизнена сила и енергия. То е това, което прави нашето тяло живо. Напусне ли ни живецът, тялото се превръща в инертна маса, която бързо се разгражда до най-малкия си градивен елемент, които пак е форма на чи. Разграденото чи става градивен материал в нов кръговрат от преобразувания.


За да съгради човешкото тяло, природата е създала множество различни видове чи. Всеки орган, тъкан, течност, клетка, молекула и атом в нашето тяло представлява определен вид чи. Енергиите, които поддържат живота ни са друг вид чи. Онова, което мнозина наричат биополе, аура, нематериално тяло е пак форма на чи, обгръщащо материалното ни тяло. Често се описва като светещ ореол, така се вижда и на фотографии, направени със специална техника способна да зафиксира специфичното поле около човешкото тяло. Но природата на т.н. „биополе“ е неизвестна на науката.


Съзнанието, духовният живот, мислите ни, също са форма на чи. Можем да обединим тези видове чи като информация, най-близкото понятие в други езици, до това, което се има предвид в китайската традиция. В сравнение с материалното тяло, чи на съзнанието е много по-рафинирано, фино и ефирно.


И така, какво е чи? В нашите дискусии засега ще се придържаме към такова определение: Чи е интегрирана форма на материя, енергия и информация която е винаги в процес на преобразуване.80 преглеждания1 коментар

1 comentário

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
vlaro
18 de jun. de 2023

Много интересно!

Curtir
bottom of page